SV806

搭载自主研发的NPU,提供0.6T算力,是面向人脸识别考勤门禁的全栈式端侧Al SoC芯片,可实现无感识别,走过即打卡。同时,提供整体解决方案,易开发、易交付、易实施,在2020年迅速响应防疫需求,广泛应用于智能面板机产品,实现无接触式测温、考勤、鉴权,让Al赋能科技防疫,助力全行业的复工以及教育行业的全面复学。

规格参数

Chip Series SV806
CPU Dual-Core CPU
NPU 0.6 TOPS
Memory Embedded 2 Gb DDR3
SPI NOR/SPI NAND/eMMC
SD3.0
Camera DVP and MIPI-CSI2 dual channel video inputs
ISP

5MP@30fps, supporting D-WDR and 3DNR

Video Codec

H.264 720P@30fps

Display

HD RGB/MCU/BT.656/BT.1120/LVDS/MIPI DSI

Package BGA385, 14 mm x 14 mm